Om Kystens Hus

Kystens Hus er en moderne og lidenskapelig formidler av hva kysten har å tilby innenfor sjømat, kystkultur og landbruk, forskning, innovasjon og utvikling,

I et slikt perspektiv har huset et potensial til å kunne gi ringvirkninger for hele landet, og understreke norskekysten som et anerkjent tyngdepunkt, nasjonalt og internasjonalt, i kyst-, sjømat- og nordområdespørsmål.

Resultatet er en unik samlokalisering av kysten generelt og blå sektor spesielt. En kortreist og bærekraftig kystarena, en nordområdesatsning i praksis.

Etableringen av et slikt nasjonalt kompetansesenter har vært diskutert siden 1990-tallet. Og etter utvalgsrapporter, drøftelser, arbeidsgrupper, studier og ymse drama, ble huset endelig en realitet høsten 2015 i Tromsø.

Lokalisert midt i byen gir huset stor synlighet i forhold til et samlet, fremtidsrettet kystfokus, samt mat- og kystkulturopplevelser av høy kvalitet. En manifestasjon av kystens nye sentralitet, og en aktiv pådriver for økt verdiskaping.

Leietakere i Kystens Hus

Til toppen