FOTO: .

Torsdagsseminar: «Etablering og utvikling av det norske kongekrabbefiskeriet i Finnmark»

26. mai    14.00-15.45    Kystens Hus Amfi    0   

Kystens Hus er arena for seminarserie levert av UiT (BFE), Nofima og Havforskningsinstituttet. Seminarene finner sted hver siste torsdag i måneden utover våren.

Ann Merete Hjelset er forsker ved Havforskningsinstituttet, tilknyttet forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser. Hun avla doktorgrad i 2012 på livshistorie parametere hos hunnkongekrabben.
I dag jobber hun blant annet med bestandsrådgivning og utbredelse av kongekrabben, økologiske effekter og reproduktive parametere hos kongekrabbe.

Velkommen til interessant seminar!

Tilbake til arrangementer

Til toppen